Начало
Поддръжка
Курсове
LPI
Контакт

Курсове за подготовка на системни администратори

Курсовете се водят от сертифицирани преподаватели и са съобразени с изискванията на Linux Professional Institute и тяхната сертификационна програма. Придобитите знания са приложими за всяка дистрибуция на Linux и могат да Ви послужат както в ежедневната работа, така и за успешно полагане на изпити и получаване на сертификати от LPI, RedHat Inc. или Novell.
Провежданите курсове не са обвързани с конкретна дистрибуция. Разглеждат се основните течения - RedHat с rpm package management и GNU/Debian с dpkg package management, както и System V (RedHat и GNU/Debian) и BSD (Slackware) базирани дистрибуции.
Основните теми на отделните курсове са следните:

 • Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 101 на LPI:
  • Хардуер и архитектура
  • Инсталиране на Linux и управление на пакетите
  • GNU и Unix команди
  • Устройства и специални файлове (device files)
  • файлови системи в Linux
  • Стандартна йерархия на файловата система (FHS)
  • Графична среда в Linux (X Window system)

  Продължителност на курса - 40 часа. Цена - 800 лева.
  Този курс е насочен към потребители на Linux с малко опит или потребители на други операционни системи с по-задълбочен опит в администрирането им.
  Изпитите на LPI са с практическа насоченост, поради което тези курсове не са подходящи за подготовка за изпити на лица без компютърна грамотност.

 • Курс за подготовка за младши системен администратор и за изпит 102 на LPI:
  • Ядрото на Linux (Linux kernel)
  • Първоначално зареждане на операционната система, управление на процеси и услуги, стартирани автоматично, рестартиране и спиране на операционната система (Boot, Initialization, Shutdown and Runlevels)
  • Печат
  • Документация и помощ (HOWTOs, man pages)
  • Обвивки, скриптове, програмиране и компилиране (Shells, Scripting, Programming, and Compiling)
  • Администрация
  • Мрежи - основни понятия
  • Мрежови услуги
  • Потребители и сигурност

  Продължителност на курса - 40 часа. Цена - 800 лева.
  Този курс е насочен към потребители на Linux с повече практически опит, които познават материала, засегнат в курса за подготовка за изпит 101 на LPI.

 • Курс за подготовка за системен администратор и за изпит 201 на LPI:
  • Ядрото на Linux
  • Стартиране на системата
  • Файлови системи
  • Hardware
  • Поддръжка на системата
  • Специфични настройки и автоматизиране на системата
  • Откриване и отстраняване на проблеми

  Продължителност на курса - 80 часа. Цена - 1800 лева.
  Този курс е подходящ за младши системни администратори с опит в администрирането на Linux, които желаят да научат повече за Linux и неговото администриране в синтезиран вид или се подготвят за сертифициране като системен администратор.

 • Курс за подготовка за системен администратор и за изпит 202 на LPI:
  • Мрежи
  • Услуги за електронна поща и новини
  • DNS
  • Уеб услуги
  • Управление на мрежов клиент
  • Сигурност на системата
  • Откриване и отстраняване на проблеми в мрежата

  Продължителност на курса - 120 часа. Цена - 2500 лева.
  Този курс е подходящ за системни администратори, които желаят да научат повече за мрежовите услуги под Linux или да се подготвят за изпит 202 на LPI.

  Предпоставка за успешното посещаване на всеки от курсовете е познаването на материала от предходнте курсове. Няма ограничения за посещаването на всеки от курсовете.

  Групите са с 6 до 8 участника. На всеки участник е осигурен компютър с инсталиран Linux за работа и упражнения по време на обучението. За целия период на обучението и до 30 дни след приключване на курса на всеки участник се предоставя и виртуален сървър, достъпен през интернет, за упражнения в свободното време и затвърждаване на придобитите знания.